V Z W Coma Vereniging Belgie

Door een niet-aangeboren hersenletsel dat hetzij traumatisch (hersenschudding-contusie) hetzij niet-traumatisch (tumor, infectie, anoxie, intracerebrale bloeding..) ontstaat, wordt de initieel normaal evoluerende ontwikkeling van een kind plots verstoord.

Men kan verwachten dat een matig tot ernstig hersenletsel bij kinderen niet alleen kan leiden tot functionele en motorische stoornissen, maar dat evenzeer belangrijke cognitieve en psychosociale problemen kunnen ontstaan.

Dat diezelfde cognitieve en psychosociale gevolgen ook kunnen voorkomen bij een mild hersenletsel is controversieel, voornamelijk omdat er in de literatuur discussie bestaat over de definitie van een “mild hersentrauma”. Er zijn slechts enkele studies die de outcome van kinderen met een mild hersentrauma na 5 jaar of langer hebben beschreven. (1-2-3)

Definitie

Onder een mild hersentrauma wordt verstaan, een hersentrauma waarbij er geen of minder dan 20 minuten bewustzijnsverlies is geweest en waarbij geen medische interventie nodig was. (3) In enkele studies werd een mild hersentrauma geassocieerd met structurele afwijkingen, waaronder diffuse axonale beschadiging en corticale contusie (5-6).

Website

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License