Victoria Costello
victoria-costello.jpg
  • Victoria Costello komt voor in het artikel over angst en angststoornissen met een epidemiologisch onderzoek over jongeren die last hebben van klinisch significante angststoornissen.
  • Haar contactgegevens zijn:

Tel: 415-505-0867
E: moc.olletsocairotciv|airotciv#moc.olletsocairotciv|airotciv

  • Ze is de auteur van ‘A Lethal Inheritance, How to Protect Your Family from a Genetic Legacy of Mental Illness, as well as the upcoming book What a Goddess Would Do’. Haar 2 vorige boeken noemden: ‘The Everything Parents Guide to Childhood OCD, and The Everything Guide to a Happy Marriage’.
  • Als ik haar ooit zou ontmoeten zou ik haar vragen waarom ze net deze richting van onderzoeken en boeken schrijven is uitgegaan. Wat haar het meest boeit in deze sector en af ze haar job met passie vervult.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License