Vijf Procent Schoolkinderen Heeft Rekenstoornis

Vijf procent schoolkinderen heeft rekenstoornis
Ongeveer vijf procent van de kinderen uit het basisonderwijs heeft te kampen met dyscalculie of rekenstoornissen. "Breinwijzer" houdt vanavond in Gent een gespreksavond rond de problematiek met Annemie Desoete van de Universiteit Gent.

In combinatie met ADHD
Dyscalculie kan onder verschillende vormen voorkomen, maar 5 tot 8 procent van de schoolkinderen zou ermee te kampen hebben. Bij 46 procent van die kinderen zijn de andere vaardigheden wel normaal ontwikkeld. Bij 26 procent doet dyscalculie zich voor in combinatie met ADHD. Verder zouden veel kinderen, tussen 17 en 50 procent, naast dyscalculie ook last hebben van dyslexie of spellingstoornissen.

In lagere school
De rekenstoornis wordt meestal pas vastgesteld in de lagere school, wanneer kinderen leren rekenen, maar Desoete houdt zich ook bezig met de detectie van dyscalculie bij kleuters en baby's. Wanneer een jonge kleuter het moeilijk heeft om bijvoorbeeld kleine hoeveelheden aan te duiden in termen als "meer" of "minder" of last heeft met het onthouden van de telrij, kan dat een teken zijn. Enkel wanneer kinderen verschillende van die problemen ondervinden, kan er eventueel sprake zijn van dyscalculie.

Desoete zit vanavond met de vzw Breinwijzer in Gent samen rond het thema dyslexie en dyscalculie, en de aanpak ervan.

Publicatie: Het Laatste Nieuws
Publicatiedatum: 11 november 2008
Auteur: (belga/ka)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License