Vlaamse Vereniging Voor Geestelijke Gezondheidszorg Vvgg

VVGG

logo%20vvgg.jpg

http://www.vvgg.be/

De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid ijvert voor een geestelijk gezond Vlaanderen. Zowaar een mooie opdracht. Haar bijdrage bestaat uit wetenschappelijke ondersteuning, informatieverspreiding en beeldvorming. Steeds hebben patiëntenbewegingen op haar steun kunnen rekenen. Met tal van partners, op lokaal, provinciaal, vlaams, federaal en internationaal vlak worden voortdurend de banden aangehaald.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License