Vlaamse Vereniging Voor Klinische Psychologen Vvkp

** VVKP **

img_link_VVKP.png

http://www.vvkp.be/

De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen maakt, als grootste deelvereniging van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), onrechtstreeks deel uit van de Europese Federatie van Verenigingen Psychologen "(EFPA). De VVKP wil de Vlaamse licentiaten in de klinische psychologie verenigen om samen te werken aan een gewaardeerde maatschappelijke en juridische positie, evenredig aan de genoten academische opleiding.
Daarnaast wil de vereniging een wetenschappelijk gefundeerd handelen in het werkveld Bevorderen en streeft ze ernaar om een deontologisch Verantwoorde praktijk te verzekeren. Deze doelstellingen worden nagestreefd d.m.v. werk-en intervisiegroepen, publicaties, vorming en bijscholing, …

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License