Wat Als Kinderen Niet Lekker in Hun Vel Zitten.

VU organiseert informatieavond bezorgde ouders van Pubers
De Puberteit is een ingewikkelde en tumultueuze Levensfase, niet alleen voor veel jongeren, maar ook voor hun ouders. Wordt 'Wegens verbouwing gesloten' er weleens bij gezegd. Soms hebben jongeren in deze leeftijdsfase last van depressiviteit en somberheid. Maar wanneer moet je je als ouder Daarbij Zorgen gaan maken? Wanneer en normaal is dat nog 'wanneer is er sprake van serieuze klachten? En wat moet je dan doen? Waar vind je hulp? Om deze vragen te beantwoorden organiseren de afdeling Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit en GGZ inGeest 21 januari een informatieavond voor ouders.

De Puberteit is een moeilijke periode; lichamelijke changes Zorgen ervoor DAT je jezelf en je lichaam anders gaat bekijken, hormonen Kunnen tot stemmingswisselingen en prikkelbaarheid Leiden, en het is een fase waarin je steeds meer gaat ontdekken wie je bent en wat je wilt, wat niet Altijd Gemakkelijk is.
Afgelopen week war er in de media aandacht voor het zeilmeisje. Laura Dekker was Weggelopen. Politie Utrecht en Bureau Jeugdzorg wachten Laura Dekker op dinsdagmorgen Toen ze op Schiphol arriveerde.Na Het Gesprek, Dat de politie nog op Schiphol hoopt te voeren, wordt het 'zeilmeisje' overgedragen aan Bureau Jeugdzorg. Ze Werd vrijdag deur familieleden als vermist gemeld. Zondagavond Bleek Laura op Sint Maarten te zitten. Het 14-jarige meisje wil Alleen om de wereld reizen, maar de rechter blokkeerde Haar plannen en plaatste Haar onder toezicht van Bureau Jeugdzorg.

Er wordt ook steeds meer van jongeren verwacht. Relaties veranderen: de band met ouders wordt losser, en de band met leeftijdgenoten versterkt. Ook Kunnen relaties ingewikkelder, intiemer en seksueel worden. Geen wonder Dat de Puberteit Vaak gaat samen met gevoelens van somberheid, onzekerheid, angst, verlegenheid, eenzaamheid, kwetsbaarheid, en weinig zelfvertrouwen. In deze periode komen veel jongeren in een dip terecht.

Vaak gaat zo'n dip vanzelf weer over. Soms blijven jongeren Zich Echter Langere tijd slecht voelen en Dan kunnen er problemen ontstaan. Op school, van in het contact met leeftijdgenoten van de ouders. Dan is het hiel Belangrijk om te Zorgen DAT jongeren goed begeleid worden. Een probleem hierbij vormt Echter het Feit DAT jongeren Vaak liever geen hulp zoeken via de reguliere hulpverlening. Het kan ook lastig zijn voor jongeren om hierover te praten met ouders van vrienden.

Deze informatieavond is Bedoeld voor ouders sterven Zich Zorgen maken over het emotioneel welbevinden van HUN puber, en voor de jongeren zelf. Pim Cuijpers van de Vrije Universiteit zal ingaan op de vraag hoe je tekenen van somberheid en angst in de Puberteit Kunt herkennen, hoe klachten ontstaan en hoe je negatieve gevoelens bespreekbaar Kunt maken. Melanie Roobol van GGZ inGeest zal iets vertellen over wat je als ouder doen als je Kunt soort niks meer wil / niet lekker in zijn vel Lijkt te zitten, wat je als jongere Kunt doen als je niet lekker in je vel zit, en welke mogelijkheden er zijn wat betreft hulpverlening. Ook wordt de online cursus Alles Onder Controle geintroduceerd, een zelfhulpcursus Waarbij jongeren zelfstandig kunnen werken aan HUN problemen. Er zal voldoende ruimte zijn voor vragen en discussie.

Puplicatie: Redactie Medicalfacts
Publicatiedatum: 22/12/2009
Publicatieuur: 17u17
Uigever: Janine Budding

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License