Zendeling

Zendeling is de benaming voor een protestants persoon die het christelijk geloof beroepsmatig verkondigt aan niet-christenen, meestal buiten de westerse wereld. Een zendeling wordt uitgezonden door een zendingsorganisatie, een kerkgenootschap, een onafhankelijke christelijke gemeenschap of door een vriendenkring.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License