Zwaarste Baan Is Onmogelijke Keuze

ARBEIDSPSYCHOLOOG VINDT VERGELIJKING AARTSMOEILIJK
„Het is aartsmoeilijk om te bepalen wat de ,,zwaarste baan in Vlaanderen” is, omdat je eerst moet beslissen welke criteria een job moeilijk maken. En daar wringt precies het schoentje '', zegt Hans De Witte, professor arbeidspsychologie aan de KUL.

„De meningen over wat ,,belastend” is, lopen flink uiteen. Uitputting, stress, onvrede, irritatie, het speelt allemaal mee. Afhankelijk van de gekozen criteria, zal je ook verschillende banen als „zwaar” beschouwen. Over het algemeen kan je stellen dat een job zwaar is als er veel stress bij komt kijken. Stress ontstaat als de belasting zwaarder is dan de draagkracht van de persoon. Maar iedere persoon heeft „hulpbronnen” die hem helpen zijn draagkracht te vergroten.''

Hulpbronnen kunnen persoonlijke eigenschappen zijn, zoals beheersing of kalmte, maar ook de situatie op de werkvloer speelt mee. „Als je hard moet werken, zal je dat veel beter kunnen verdragen als je chef begrip toont voor de situatie. Aan de andere kant zal het nog een stuk moeilijker worden als hij je voortdurend afblaft. Voor je kan bepalen hoe zwaar een baan is, moet je dus ook de situatie in het bedrijf zelf kennen.”

Natuurlijk is niet elke job „zwaar” op dezelfde manier. Een wegenwerker heeft een job die fysiek moeilijk is, terwijl een bediende eerder onder mentale druk zal staan. „Een baan kan eisen stellen op vier gebieden”, zegt De Witte. „Er zijn jobs die vooral een lichamelijke inspanning vragen, werk dat mentaal zwaar is, banen die emotioneel veeleisend zijn, en dan is er ook de werkdruk die steeds een grote rol speelt. Natuurlijk speelt er bij de meeste jobs een combinatie van die factoren. Maar het is heel moeilijk om te bepalen welke baan nu het állerzwaarste is: moet je dan naar het lichamelijke, geestelijke of emotionele aspect kijken? Zoiets is appels met peren vergelijken.”

Publicatie: Het nieuwsblad
Publicatiedatum: 11/11/01
Auteur: Christine De Herdt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License